Politika privatnosti SuperSportske fantasy

1. VODITELJ OBRADE

Voditelj obrade je trgovačko društvo SUPER SPORT d.o.o., Zagreb, Krčka 18/d, OIB: 48471634697 (dalje u tekstu: SuperSport). Ovom Politikom privatnosti propisuje se način postupanja s osobnim podacima korisnika (dalje u tekst: Natjecatelja, Ispitanika, Vi), podacima koje ste podijelili prilikom pristupa i registracije na internetskoj stranici www.superfantasy.jutarnji.hr, prilikom predbilježbe na komunikacijske kanale, prilikom kontaktiranja i sudjelovanja u Nagradnom Natjecanju SuperSportske fantasy (dalje u tekstu: Natjecanje) te kroz sve ostale načine interakcije te potvrđuje da će podatke koje ima u posjedu prikupljati i obrađivati na način i u svrhu kako je navedeno u ovim odredbama.

2. OPĆE ODREDBE

Obrada Vaših osobnih podataka vrši se u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (Uredba EU 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, dalje u tekstu: Uredba).

Kao Organizator Natjecanja, SuperSport prikuplja i obrađuje osobne podatke posjetitelja na internetskoj stranici www.superfantasy.jutarnji.hr. Prikupljanje i obrada svih osobnih podataka odvija se po načelu zakonitosti, poštenosti i transparentnosti, u jasno naznačene svrhe i u utvrđenom opsegu.

Prikupljeni osobni podaci koriste se prvenstveno u svrhu omogućavanja sudjelovanja u Natjecanju.

3. SVRHA OBRADE I PRAVNA OSNOVA

Osobni podaci prikupljaju se na osnovu izvršavanja ugovora i u svrhu organiziranja i sudjelovanja u Natjecanju te radi unapređenja korisničkog sustava, informiranja Natjecatelja, osiguranja sigurnosti informatičkog sustava i poštivanja Pravila Natjecanja.

Osobni podaci prikupljaju se na osnovi i u svrhu:

 • nadimak
 • lozinku (nalazi se u kriptiranom obliku)
 • e-mail adresa
 • podatak o Facebook ili Google profilu ukoliko su korišteni za registraciju računa
 • podatak o punoljetnosti
 • nadimak Internet računa na www.supersport.hr
 • podaci o sudjelovanju u Natjecanju
 • IP adresa, MAC adresa i sl.
 • drugi podaci potrebni za isporuku osvojenih nagrada

U određenim slučajevima možemo tražiti Vašu privolu za obradu osobnih podataka u određene svrhe (npr. za svrhu izravnog marketinga). Kada se obrada osobnih podataka temelji na privoli, u svakom trenutku može povući danu privolu, no to neće utjecati na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego li je ona povučena.

4. PRIMATELJI OSOBNIH PODATAKA

Vaši osobni podaci će se prosljeđivati našim partnerima (izvršiteljima obrade) koji nam pružaju administrativnu ili tehničku podršku u organizaciji Natjecanja uz obvezne mjere povjerljivosti i zaštite podataka pri čemu isti obrađuju Vaše osobne podatke isključivo na temelju naših izričitih uputa (npr. Allodium s.r.o, HANZA MEDIA d.o.o.).

Vaše osobne podatke također možemo prosljeđivati i drugim primateljima isključivo na temelju zakonske obveze, odnosno zahtjeva ovlaštenih javnih tijela.

Samo ograničen broj naših zaposlenika ima pristup vašim osobnim podacima. Zaposlenici su dužni Vaše osobne podatke, kao i informacije o poduzetim mjerama za njihovu zaštitu, tretirati kao strogo povjerljive.

5. RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke zadržati dok god su oni potrebni za pružanje proizvoda odnosno Vaše sudjelovanje u Natjecanju ili dok god je potrebno zbog naših zakonskih obaveza, rješavanja sporova i provođenja ugovora, osim u slučaju obrade osobnih podataka na temelju privole, kada u trenutku povlačenja vaše privole prestaje obrada.

6. MJERE ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

SuperSport Vaše osobno podatke čuva u elektroničkom obliku te je poduzeo sve tehničke mjere u svrhu zaštite osobnih podataka. Za zaštitu sigurnosti i povjerljivosti osobnih podataka koriste se propisane sigurnosne tehnologije i postupci, a podaci su zaštićeni lozinkama. U svakom trenutku osiguran je nadzor pristupa osobnim podacima, koji je omogućen samo za to ovlaštenim osobama.

7. UPOTREBA OSOBNIH PODATAKA U MARKETINŠKE SVRHE

SuperSport obrađuje određene Vaše osobne podatke (poput adrese elektroničke pošte) u svrhu marketinga odnosno obavještavanja Natjecatelja o posebnim ponudama, bonusima, novostima i sl. ukoliko ste dali privolu SuperSport-u da Vas kontaktira putem komunikacijskih kanala.

Također, u svakom trenutku možete zatražiti odustajanje od ove vrste obrade osobnih podataka. Kako biste prekinuli ovu vrstu komuniciranja, odnosno kako bi SuperSport uklonio Vaše osobne podatke s lista koje se koriste za izravni marketing možete u Postavkama privatnosti, povući privolu za primanje marketinških poruka.

Također u svakoj marketinškoj poruci koju dobijete možete u bilo kojem trenutku odustati od primanja promotivnih obavijesti preko poveznice za odjavu, slijedeći upute koje se nalaze na kraju takve poruke.

8. SLUŽEBNIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Zahtjevi, pritužbe ili upiti koji se odnose na obradu i zaštitu osobnih podatka možete uputiti na adresu elektroničke pošte osobni.podaci@supersport.hr ili pisanim putem na adresu: SUPER SPORT d.o.o., Službenik za zaštitu podataka, Krčka 18/d, Zagreb.

Sukladno važećim zakonskim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka svaki zahtjev/upit bit će riješen što je prije moguće, a najkasnije u roku od 30 dana od zaprimanja.

Prilikom kontakta i postavljanja navedenih zahtjeva uložit ćemo razumne napore da potvrdimo vaš identitet i spriječimo neautoriziranu obradu osobnih podataka.

9. KOJA SU VAŠA PRAVA U VEZI S OBRADOM VAŠIH OSOBNIH PODATAKA?

Ispitanik čije osobne podatke obrađuje SuperSport u sklopu Natjecanja ima sljedeća prava:

 • pravo na pristup podacima koji se na njega odnose
 • pravo na ispravak i dopunu nepotpunih osobnih podataka
 • pravo na brisanje osobnih podataka (ukoliko ne postoje opravdani razlozi za čuvanje podataka)
 • pravo na ograničenje obrade osobnih podataka
 • pravo na prenosivost podataka

Ukoliko smatrate da vam je povrijeđeno pravo na zaštitu osobnih podataka, možete podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP) na e-mail adresu: azop@azop.hr ili poštom na adresu sjedišta AZOP-a.