Pravila natjecanja „Supersportske Fantasy“

(u daljnjem tekstu skraćeno kao: Pravila)

Organizator

Članak 1.

Natjecanje „Supersportske Fantasy“ (u daljnjem tekstu skraćeno kao: Natjecanje) organizira i provodi SUPER SPORT d.o.o., Zagreb, Krčka 18/d, OIB: 48471634697 (u daljnjem tekstu skraćeno kao: organizator).

Trajanje i uvjeti sudjelovanja u natjecanju

Članak 2.

(1) Natjecanje „ Supersportske Fantasy “ je promotivno natjecanje putem kojeg Natjecatelji, ostvarujući bodove u igri „ Supersportske Fantasy “, mogu osvojiti nagrade.

(2) Trajanje natjecanja bit će komunicirano na internetskoj stranici (dalje u tekstu: razdoblje trajanja natjecanja).

Članak 3.

(1) Natjecatelji mogu sudjelovati u natjecanju putem Internet stranice https://superfantasy.jutarnji.hr (dalje u tekstu: Internet stranica)

(2) U natjecanju se sudjeluje na način da Natjecatelji putem korisničkog računa na Internet stranici kreiraju imaginarni natjecateljski tim (dalje u tekstu: natjecateljski tim) koristeći sportaše koji sudjeluju u utakmicama koje su uključene u pojedini krug natjecanja te, ovisno o ostvarenim rezultatima sportaša u sportskim događajima obuhvaćenim krugom natjecanja, ostvaruju pravo na bodove u natjecanju na način pobliže opisan na Internet stranici. Pobjednik pojedinog kruga natjecanja je Natjecatelj s najvećim brojem osvojenih bodova.

(3) Natjecanje je podijeljeno na više krugova, pri čemu krug natjecanja označava razdoblje unutar kojeg Natjecatelji skupljaju bodove temeljem kojih ostvaruju plasman na listi rezultata pojedinog kruga. Krugove natjecanja, njihovo trajanje i nagrade koje Natjecatelji mogu osvojiti u pojedinom krugu Organizator objavljuje na Internet stranici prije početka pojedinog kruga natjecanja.

(4) Za sudjelovanje u pojedinom krugu natjecanja Natjecatelj mora prijaviti natjecateljski tim s kojim će sudjelovati u krugu prije isteka krajnjeg roka definiranog na Internet stranici, pri čemu krajnji rok istječe prije održavanja prvog sportskog događaja uključenog u krug natjecanja.

Pravo na sudjelovanje u natjecanju

Članak 4.

(1) U natjecanju mogu sudjelovati osobe koje na Internet stranici koristeći adresu elektronske pošte, Facebook profil ili Google profil izrade korisnički račun za sudjelovanje u natjecanju.

(2) Ukoliko Natjecatelj izradi korisnički račun putem Facebook profila, uvjet za sudjelovanje u natjecanju je dozvola pristupa javnom profilu od strane organizatora pri čemu adresa elektronske pošte Natjecatelja mora biti dio podataka kojem organizator može pristupiti.

(3) Korisnički račun na Internet stranici mogu otvoriti sve punoljetne osobe s prebivalištem na području Republike Hrvatske.

(4) Zaposlenicima organizatora, kao i zaposlenicima trećih strana koje imaju pristup administratorskom dijelu natjecanja i statistikama rezultata zabranjeno je sudjelovanje u natjecanju.

(5) Natjecatelj može registrirati samo jedan korisnički račun na Internet stranici. Ukoliko Natjecatelj sudjeluje u natjecanju putem više korisničkih računa, lažnih Facebook profila, korisničkog računa u kojem se koristi lažnim i izmišljenim podacima ili Facebook profila kojim se krše Facebook pravila korištenja, isti će se isključiti iz natjecanja te će se poništiti osvojeni bodovi.

(6) Samo jedna osoba po kućanstvu ima pravo na sudjelovanje u natjecanju. Ukoliko se utvrdi da više osoba iz istog kućanstva sudjeluje u natjecanju, svi će se isključiti iz natjecanja te će se poništiti osvojeni bodovi.

Pravila bodovanja

Članak 5.

(1) Poredak Natjecatelja u pojedinom krugu natjecanja određen je poretkom natjecateljskih timova koji se pak određuju prema zbroju bodova pojedinih sportaša u natjecateljskom timu.

(2) Način bodovanja sportaša za nastupe u sportskim događajima uključenim u pojedini krug natjecanja bit će objavljen na Internet stranici prethodno početku pojedinog kruga natjecanja.

(3) Ukoliko više natjecateljskih timova ima isti broj bodova, prednost ostvaruje onaj Natjecatelj čiji natjecateljski tim ima manju virtualnu tržišnu vrijednost.

(4) Ukoliko više natjecateljskih timova s istim brojem bodova ima i istu virtualnu tržišnu vrijednosti, prednost ostvaruje onaj Natjecatelj koji je ranije kreirao natjecateljski tim koji je sudjelovao u pojedinom krugu natjecanja.

(5) Sportaši u natjecateljskim timovima se boduju temeljem igre u regularnom vremenu igranja sportskog događaja i u produžecima.

(6) Natjecatelj koji ne složi potpuni natjecateljski tim odnosno koji ne izabere sportaše za sve raspoložive pozicije u timu, neće sudjelovati u krugu natjecanja i njegov natjecateljski tim se neće bodovati.

(7) Organizator može ograničiti mogućnost postavljanja pojedinih sportaša na određene pozicije unutar natjecateljskog tima.

(8) Svaki odabrani sportaš može biti izabran samo jednom u tim po svakom kolu. Jedan sportaš ne može u isto vrijeme biti dva puta izabran.

(9) U slučaju odgađanja ili otkazivanja sportskog događanja u pojedinom krugu natjecanja, navedeni sportski događaj bit će isključen iz kruga te će se bodovati sa 0.

(10) Službeni rezultat sportskog događaja bit će određen odlukom Organizatora te će se temeljiti na relevantnom izvoru izabranom od strane organizatora.

(11) Ukupan poredak tj. listu rezultata Natjecatelja Organizator će objaviti u roku od 7 dana od posljednje utakmice odigrane u pojedinom krugu natjecanja.

Članak 6.

(1) Svakom sportašu kojeg Natjecatelj može uvrstiti u natjecateljski tim dodijeljena je virtualna tržišna vrijednost. Ukoliko virtualna vrijednost momčadi prelazi iznos '100', na ostvarene bodove Igrača primjenjuju se penali.

(2) Postotna vrijednost penala ovisi o prekoračenju vrijednosti natjecateljskog tima preko iznosa '100', a isti će biti prikazan prilikom kreiranja natjecateljskog tima.

(3) Ukoliko nakon smanjenja bodova temeljem penala rezultat natjecateljskog tima iznosi nepuni broj, takav broj će se zaokružiti na prvi manji puni broj.

Članak 7.

(1) Sportašu izabranom u natjecateljski tim dodjeljuju se bodovi za pobjedu u utakmici i za utakmicu bez gola samo ukoliko je igrao više od 50 minuta, uključujući produžetke.

(2) Napadačima i veznim igračima bodovat će se udarci iz kuta samo ako su igrali više od 60 minuta, uključujući produžetke.

(3) Sudačka nadoknada (povrh standardnih 45 minuta prvog i drugog poluvremena) se ne računa u limit od 60 minuta potreban za ostvarivanje rezultata.

(4) Ukoliko utakmica završi na raspucavanju jedanaesteraca, ne boduju se poeni ostvareni iz penala, uključujući i bodove za pobjedu u utakmici.

(5) Asistencije se neće bodovati u slučaju autogola.

Turniri

Članak 8.

(1) Organizator može u razdoblju trajanja natjecanja organizirati turnire koji će se sastojati od više pojedinačnih, ali povezanih krugova natjecanja pri čemu se konačni broj bodova dodaje u konačni plasman natjecanja.

(2) Natjecatelji s najbolje rangiranim natjecateljskim timovima u turniru mogu osvojiti nagrade navedene u opisu turnira objavljenom na Internet stranici.

(3) Ukoliko dva ili više Natjecatelja u turniru ostvare jednak plasman, nagrada će se jednako podijeliti između njih. Ukoliko je nagrada u neka stvar koja nije djeljiva (skuter ili sl.), onda će se prije početka turnira definirati pravila koja će odrediti pobjednika i/ili način raspodjele nagrade.

Nagrade

Članak 9.

(1) Nagrade se dodjeljuju natjecateljima prema ostvarenom plasmanu naznačenom na listi rezultata. Organizator će objaviti na Internet stranici poredak natjecatelja u svakom pojedinom kolu Natjecanja zajedno s osvojenim bodovima i nagradama, koristeći pritom nadimke natjecatelja.

(2) Nagrade i plasman potreban za osvajanjem istih te način dodjele nagrada objavit će se prethodno početku kruga natjecanja u kojem se iste mogu osvojiti.

(3) Nakon završetka kruga natjecanja, odnosno turnira ili na temelju konačnog poretka u kojem se mogu osvojiti nagrade, Organizator će u roku od 15 dana putem adrese elektronske pošte obavijestiti Natjecatelja o osvojenoj nagradi, načinu njezine dostave i daljnjim koracima za preuzimanje nagrade.

(4) Ukoliko su nagrade pojedinog kola Natjecanja bonus koji će se isplatiti na Internet račun za klađenje na Internet stranici Organizatora www.supersport.hr (dalje u tekstu: SuperSport Internet račun), natjecatelji moraju imati otvoren i potvrđen SuperSport Internet račun. Osvojeni iznos bonusa igrač mora odigrati jednom (1) na SuperSport Internet računu kako bi mogao isplatiti evenutalne dobitke.

(5) Ukoliko nagradu nije moguće uručiti Natjecatelju zbog njegove nesuradnje odnosno nedostavljanja podataka potrebnih za uručenje nagrade, isti gubi pravo na osvojenu nagradu te se navedena nagrada neće dodijeliti kandidatu koji je sljedeće najbolje plasiran. Prilikom obavještavanja Natjecatelja o osvojenoj nagradi, Organizator će Natjecatelja upozoriti na rok u kojem je dužan dostaviti tražene podatke.

(6) Nagrade su neprenosive, ne mogu se zamijeniti za novac ili druga materijalna dobra.

Osobni podaci

Članak 10.

U tijeku natjecanja organizator će prikupljati i obrađivati osobne podatke natjecatelja. Svi podaci o obradi i zaštiti osobnih podataka i kako natjecatelj može ostvariti svoja prava na zaštitu osobnih podataka navedeni su na Internet stranici.

Završne odredbe

Članak 11.

(1) Sudjelovanjem u Natjecanju svaki Natjecatelj izričito potvrđuje da je u cijelosti obaviješten o pravilima, prihvaća ih i istovremeno se obvezuje na njihovo poštivanje.

(2) Natjecanje nije ni na koji način nije sponzorirano, odobreno, administrirano niti povezano s društvenom mrežom Facebook, Facebook, Inc. ili Facebook Ireland Limited. Natjecatelj sudjelovanjem u natjecanju potvrđuje da razumije da svoje podatke daje organizatoru natjecanja, a ne tvrtki Facebook, Inc. ili Facebook Ireland Limited.

Članak 12.

(1) Organizator zadržava pravo promjene Pravila ili otkazivanja ovog natjecanja u bilo koje vrijeme, a osobito ukoliko to zahtijevaju tehnički ili komercijalni uvjeti ili neki javni uzrok.

(2) O svim promjenama i novostima u natjecanju organizator će Natjecatelja obavještavati objavama na Internet stranici.

U Zagrebu 07. srpnja 2022.

SUPER SPORT d.o.o. po direktorima
Goranu Đuriću i Radimu Haluza